4U Automation Sp. z o.o.

Od lat naszym głównym celem jest zrozumienie potrzeb naszych klientów. Oferujemy kompleksową obsługę, profesjonalizm i wysokie kompetencje w branży sterowania I automatyki przemysłowej

Rozwiązania dla automatyki przemysłowej

Kontakt z nami

Informacje dotyczące Polityki Prywatności i przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe zgromadzone w zasobach 4U Automation Sp. z o.o. będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Polityki Prywatności, a w szczególności z Rozporządzeniem 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE).

Przetwarzanie danych osobowych

Historia przeglądania

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu spełnienia określonych norm prawnych, dane techniczne dotyczące połączenia użytkowników są zapisywane w plikach tekstowych przechowywanych w pamięci serwera (tzw. Plik rejestru).
W Plikach rejestru są zapisywane kolejno dane techniczne takie jak:

  • adres IP odwiedzającego;
  • data i godzina połączenia;
  • wyświetlana strona;
  • ewentualna strona źródłowa;
  • przeglądarka i używany system operacyjny.

Dane te umożliwiają dochodzenie tożsamości użytkownika, ale tylko w wyniku specjalnych kontroli technicznych, które mogą być wykonywane wyłącznie przez organ sądowy. Nasi pracownicy nie mogą w żadnym wypadku niezależnie dochodzić tożsamość użytkownika za pomocą dostępnych danych, ani też pod żadnym pozorem nie można kojarzyć ich z innymi źródłami danych, które mogą być w naszym posiadaniu, celem dochodzenia historii przeglądania przez poszczególnych użytkowników


Pliki cookies

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie przez 4uautomation.com i firmy trzecie, odwiedź stronę gdzie można sprawdzić szczegółowe informacje (tzw. polityka plików cookie)


Dane dostarczone dobrowolnie

W przypadku, gdy dostęp do niektórych usług będzie przewidywał procedurę rejestracji wymagającej tym samym podania danych osobowych użytkownika, użytkownik zostanie o tym każdorazowo poinformowany.
Pozyskiwanie danych osobowych, jeśli będzie wymagane, jest podstawowym warunkiem umożliwiającym dostęp do usług oferowanych przez 4uautomation.com.


Cel przetwarzania danych osobowych

Dane historii przeglądania i te, które są nam dobrowolnie podane przez użytkowników wykorzystujemy tylko w celach, dla których dane te zostały zebrane. W niektórych przypadkach istnieje możliwość, iż zebrane dane zostaną przekazane i / lub przetworzone przez zewnętrznych dostawców, którzy otrzymają lub przetworzą jedynie dane niezbędne do wykonania zleconych prac.

Pliki rejestru są przetwarzane przez nas w celu sprawdzenia poprawności działania strony i ochrony naszych systemów przed niepożądanymi cyberatakami;
Dane osobowe podane dobrowolnie będą przetwarzane celem:

  • możliwości świadczenia konkretnych usług;
  • wykonania ewentualnych operacji sprzedaży (w przypadku usług za opłatą);
  • wysłania newstlettera lub komunikatu reklamowego;
  • opracowania zapytania użytkownika w sposób automatyczny bądź manualny.

Pliki cookies będą przetwarzane zgodnie z podaną informacją.


Sposoby przetwarzania danch

Dane zostają przetwarzane za pomocą narzędzi informatycznych w sposób głównie zautomatyzowany. Manualna interwencja przez upoważnionych operatorów jest przewidziana jedynie w szczególnych i ograniczonych przypadkach, zazwyczaj na wniosek zainteresowanej strony. Zastosowano odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub niewłaściwemu użyciu oraz nieuprawnionemu dostępowi.


Nieobligatoryjne przekazywanie danych

Poza tym, co wyspecyfikowane w danych historii przeglądania (Pliki rejestru), oraz częściowo w plikach cookies (które jednak mogą być blokowane i / lub usuwane za pomocą specjalnych funkcji zintegrowanych z przeglądarką), użytkownik może, ale nie ma obowiązku podawania danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym i / lub w innym wniosku gdzie będzie prośba o podanie informacji. Należy jednak zauważyć, że nieprzedstawienie takich danych może uniemożliwić skorzystanie z niektórych usług.


Administrator przetwarzania danych osobowych

Za przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialna jest firma / spółka / osoba zarejestrowana w rejestrze publicznym jako posiadacz nazwy domeny.
Na przywołanej dalej stronie można zapoznać się z publicznym rejestrem domen internetowych: https://nic.com/whois wpisując nazwę domeny 4uautomation.com w polu wyszukiwania

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym w kontaktach internetowych.


Prawa strony zainteresowanej

Zgodnie z art. 15 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Uni Europejskiej (UE) 679/16, użytkownik ma prawo do przetwarzania swoich danych, w tym do weryfikacji swoich danych oraz do ich treść i źródła ich pochodzenie, jak również do weryfikacji ich dokładność lub wniesienia o ich aktualizację czy też korektę. Użytkownik ma również prawo do zażądania ich usunięcia, przekształcenia w anonimową formę lub zablokowania danych w przypadku naruszenia prawa, jak również ma prawo do sporu z uzasadnionych przyczyn. W każdym z przypadków strona zainteresowana może dochodzić swoich praw, przesyłając pisemny wniosek drogą pocztową na adres naszej siedziby lub wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany w kontaktach na stronie internetowej.


Usługa Newsletter

4uautomation.com NIE wysyła spamu. Każda wiadomość e-mail wysyłana do naszych użytkowników jest wysyłana na wyraźną prośbę.
W przypadku subskrypcji do usługi Newsletter przypominamy, że możesz wypisać się w dowolnym momencie za pomocą przywołanego linku w każdej z otrzymanych wiadomości